Akateemisen tutkimuksen ongelmat ja tutkimusten hyödyntäminen liiketoiminnassa

by Heikki Johansson

Akateemisen tutkimusten hyödyntäminen

Olen tällä hetkellä Oulun yliopiston palkkakirjoilla ja osana akateemista maailmaa. Työpaikkani tarjoaa hyvän näkökulman akateemisen ja käytännön elämän yhteensovittamisen haasteisiin.

Mitä on akateeminen tutkimus?

Perinteisesti akateemisen tutkimuksen tarkoitus on ollut tehdä perustutkimusta, eikä se välttämättä sisällä suoraa sidosta sen hetkiseen käytännön elämään. Luonnontieteistä tuttu perustutkimus ja tavat on kuvastanut suurta osaa myös muuta akateemista tutkimusta, jossa tulokset pyrkivät olemaan mahdollisimman objektiivisia ja kertovat asiasta yleistävällä tasolla.

Nykyinen korkeakoulujen muuttuva rahoitus on kuitenkin ajanut korkeakoulut laajentamaan rahoitusta valtionosuuksien lisäksi mm. VTT:hen, Tekesiin, paikallisiin yrityksiin, alueellisiin kehitysrahastoihin ja säätiöihin perustuvaksi. Tutkimusten tuloksellisuus on tullut tärkeämmäksi osaksi yliopistojen rahoituksen jatkuvuutta.

Akateemisen tutkimuksen ongelmat ovatkin olleet siinä, että läheskään kaikkia tuloksia ei ole pystytty hyödyntämään yhteiskunnan kehittämisessä, ja tulokset unohtuvat julkaisun jälkeen korkeakoulujen arkistoihin. Tuloksista ei ole myöskään helppo vetää käytännön askelia organisaatioiden toimintaan. Mielestäni sama ilmiö esiintyy edelleenkin korkeakoulumaailmassa, vaikka tuloksellisuuden mittaaminen on varmasti parantanut tilannetta.

Akateeminen tutkimushan vaatii, että tutkimus on objektiivista, virallista kieliasua noudatetaan, virallisia, mutta vaikeita termejä viljellään paljon ja kielenä toimii englanti. Tästä syystä asiaa tuntematon ei jaksa eikä pysty ymmärtämään monikymmensivuisten tutkimusten hyötyjä eikä varsinkaan hyödyntämään niitä käytännössä.

Tietenkin erilaiset lehti- tai Journal-julkaisut voivat avata aihetta käytännönläheisemmin ja lyhyemmin eri asiantuntijalehdissä, mutta silti jo pelkästään suomalaisessa liiketoiminnan tutkimuksessa piilee mielestäni hyödyntämätöntä potentiaalia.

Tuotantotalouden tutkimusten hyödyntäminen

Lähes kaikki tutkimustieto on julkista omaisuutta, johon kaikilla on vapaa pääsy. Silti tuotantotaloudellista tutkimustakaan ei yleensä hyödynnetä kuin niiden harvojen (suur)yritysten keskuudessa, jotka ovat olleet mukana tutkimuksissa.

Pienet ja keskisuuret yritykset kattavat noin 95 % suomalaisista yrityksistä ja alle 10 hengen mikroyritykset kattavat noin 90 % kaikista suomalaisista yrityksistä.

Jos nämä pienyritykset pystyisivät vielä paremmin löytämään liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät akateemiset tutkimustulokset ja helpommin hyödynnettävässä muodossa, niin kuinka paljon paremmin ne voisivat kehittyä ja kasvattaa toimintaansa? Pienten yritysten aika on myös rajallista ja resursseja on vähemmän; siksi paksujen liiketoimintaa käsittelevien kirjojenkaan lukeminen ei välttämättä ole antoisaa.

Tavoitteenani onkin avata mielenkiintoisia tuotantotalouteen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä (suomalaisia) tutkimuksia tällä sivustolla, jotka muuten helposti jäävät korkeakoulujen hyllyihin pölyttymään.

Lopulta tarkoituksenani on, että lukijat voivat Googlen ja sivujeni kautta:

  • Nopeasti ja helposti lukea laadukasta tutkimustietoa
  • Saada selkeitä kehittämisaskelia omaan liiketoimintaan

Voin myös itse nopeasti oppia laajan repertuaarin liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä aiheita. Kun lisäksi pohdin asiaa käytännön hyödyntämisen näkökulmasta, voin mahdollisesti myöhemmin tuotteistaa osaamistani helpommin.

En tiedä vielä, miten tulen avaamaan tutkimusten sisältöä, mutta todennäköisesti tulen sivuamaan lyhyesti sekä teorian, että empirian sisältöä. Pääasia on kuitenkin tutkimusten pohdinnassa ja tiivistelmässä, jotka ovat mahdollisesti on hyödynnettävissä käytäntöön.

Seuraava artikkeli tulee käsittelemään palveluiden tuotteistamisesta ja on ensimmäinen akateemiseen tutkimukseen liittyvä kirjoitus.

(Aloituskuva: Research page. cc krisnelson)

Leave a Comment

Roskapostisuodatus *

Edellinen artikkeli:

Seuraava artikkeli: