Myynti on tärkeintä

by Heikki Johansson

Myynnin synnyttäminen on tärkeintä

Myynti on yrityksen tärkein asia ja varsinkin aloittavissa yrityksissä sen tärkeys korostuu.

Jos ollaan perustamassa yritys yksin tai porukalla, tulisi perustajien ensisijassa miettiä, miten kassavirtaa saadaan synnytettyä heti toiminnan aluksi.

Uusi idea synnyttää kuluja

Kuvitellaanpa yleinen tilanne, jossa kolmen hengen kaveriporukka miettii uutta liikeideaa ja päättää alkaa sen toteutukseen. Miten tällaisessa tilanteessa kannattaa tai ei kannatta edetä?

Useinhan uuden liikeidean ja yritystoiminnan käynnistämisen ajatellaan vaativan ensiksi puolen vuoden työmäärä ennen kuin ollaan varmoja, että halutaanko idea edes julkaista tai pystyykö uusi likeidea tosiasiassa tuottamaan kassavirtaa. Ideanhan pitäisi kattaa vähintään toiminnasta syntyneet kulut voiton tuottamista unohtamatta.

Kehitysvaiheessa viikon aikana voi hyvinkin kertyä työntunteja kevyelläkin suunnittelulla 5 tuntia/henkilö. Tämä määrä, kun kerrotaan kolmella henkilöllä puolen vuoden aikana, päästään noin 360 työtuntiin. Tämän 360 työtunnin hinnaksi voidaan laskea noin 5500 euroa, kun tuntihinta on 15 euroa.

Ollaan siis periaatteessa synnytetty kuluja jo yli 5000 euroa ennen kuin yritys on kerennyt tuottaa senttiäkään kassavirtaa. Ja kuten tavallista, ei tuotetta ole testattu markkinoilla vielä ollenkaan eikä yhdelläkään perustajista ole tietoa, haluaako markkinoilla kukaan varmasti ostaa tuotetta.

Lisäksi ollaan saatu aikaiseksi jo mukava määrä byrokratiaa, kun toiminnan pohjalle on perustettu osayhtiö.

Tästä päästään päätelmään, että aloittavan yrityksen pitäisi heti aluksi testattava idean kelpoisuus markkinoilla ennen kuin mitään muuta lähdetään tekemään. Tietenkään kaikkia tuotteita ei voida testata etukäteen, mutta ainakin jokin markkinatutkimus pitäisi olla.

Myyntiä pitää saada nopeasti

Parasta olisi, jos liikeideasta voidaan mahdollisimman nopeasti tehdä ensimmäinen versio, joka voidaan viedä markkinoille ja näin testata idean kelpoisuus.

Jos näyttää, että idea ei alakaan tuottamaan kassavirtaa, ei ideaa tarvitse hautoa puolta vuotta vaan se voidaan hyvillä mielin hylätä epäonnistuneena ja yrittää jotain muuta. Jos taas ideassa huomataan olevan potentiaalia, voidaan sitä parantaa nopeastikin ja julkaista uusia versioita. Myös osakeyhtiön perustaminen kannattaa jättää niin myöhään kuin mahdollista, jotta sitä ei tehdä ylimääräiseksi vaivaksi.

Tärkeää on saavuttaa mahdollisimman nopeasti kassavirran taso, joka pystyy kattamaan kehityskuluja.

Tähän myynnin synnyttämiseen pitäisi panostaa kaikki voimavarat. Juttelin erään menestyneen yrittäjän kanssa ja hän painotti juuri tätä asiaa: “Aloittavalle yritykselle kaikkien panosten laittaminen myynnin tekemiseen on tärkeintä.” Monesti aloittavissa yrityksissä myynnin tärkeys unohtuu, kun voimavarat käytetään kehittelyyn ja pikkuasioiden hiomiseen ennen kuin tuotetta uskalletaan julkaista.

Lisäksi, kun perustajat näkevät nopeasti tuloksia kassavirran muodossa, pysyy heillä motivaatio toimintaa kohtaan ja toimintaan voidaan panostaa rahaa. Pitkä epävarma tilanne ja puolen vuoden hukkaan heitetty työ eivät motivoi ketään.

Uusi liikeidea kannattaa perustaa seuraavien ajatusten pohjalle:

  • Ideoi markkinoiden kysynnän pohjalta
  • Aloita tuotteen 1. version myynti mahdollisimman pian
  • Kehitä tuotetta kysynnän ja myynnin pohjalta
  • Hylkää epäonnistunut idea

Lopuksi haluan sanoa, että uusi liikeidea vaatii yleensä aina oman ajan panostamista toimintaan ilman korvausta. Tämä oman ajan uhraaminen kehittämiseen on se mikä erottaa yrittäjän työntekijästä.

Mutta menestyneiden ja keskinkertaisten yrittäjien ero on siinä, että menestynyt yrittäjä osaa kehittää ideoita kysyntään ja hylätä epäonnistuneet ideat.

Aloituskuva: Flick, cc petesimon

Leave a Comment

Roskapostisuodatus *

Edellinen artikkeli:

Seuraava artikkeli: