Onko tässä Suomen tuottavimmat toimialat?

by Heikki Johansson

Tuottavimmat toimialat Suomessa

Tiedätkö mitkä ovat Suomen tuottavimmat toimialat Tilastokeskuksen mukaan?

Tämän artikkelin jälkeen tiedät ja samalla analysoin hieman näitä toimialoja.

Aluksi listasin kaikki toimialat vuoden 2010 lukujen mukaan. Listaus sisälsi sekä mediaanitulokset, että keskiarvotulokset liiketuloksesta ja nettotuloksesta. Mediaanin käyttäminen on joskus järjevämpää, koska se kuvastaa paremmin alan “keskimääräistä” yritystä eikä siihen vaikuta niin vahvasti yksittäisten yritysten poikkeamat. Toisaalta suuressa joukossa keskiarvo voi antaa paremman kuvauksen alasta.

Vielä kertauksena mediaanihan tarkoittaa joukon keskimmäistä lukua ja keskiarvo lasketaan kaikkien lukujen summa jaettuna joukon lukumäärällä. Jos viiden yrityksen tulokset olisivat esimerkiksi 1+1+1+1+15, niiden keskiarvo olisi 3,8 ja mediaani 1. Kumpi sitten kuvastaa paremmin joukon todellista tilannetta, riippuu aina hieman tilanteesta.

Tuottavimmat toimialat

Tein kaksi eri luokittelua, 1. Nettotulos mediaanina ja 2. Nettotulos keskiarvona. Listastoista voi huomata selkeitä eroja keskiarvon ja mediaanin välillä, joka kuvastaa usein alan pienuutta ja toisaalta muutamia erittäin tuottoisia yrityksiä, jotka nostavat keskiarvoa.

TOP 9 Toimialat nettotulos-% mediaanin mukaan

Toimiala  

Keskiarvo

Mediaani

8622 Lääkäriasemat ja erikoislääkäripalv Yritysten lkm jakaumassa

5079

Liiketulos-%

20,2

38,8

Nettotulos-%

12,5

21,6

47622 Aikakausjulk. ja lehtien vähittäisk Yritysten lkm jakaumassa

27

Liiketulos-%

10,4

17,8

Nettotulos-%

5,4

17,8

862 Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Yritysten lkm jakaumassa

6898

Liiketulos-%

19,4

33,2

Nettotulos-%

12,1

16,8

4611 Maatal.-, tekstiiliraaka-ain. agent Yritysten lkm jakaumassa

38

Liiketulos-%

12,2

17,8

Nettotulos-%

9,7

15,2

352 Kaasun tuot; kaasum. polttoain. jak Yritysten lkm jakaumassa

10

Liiketulos-%

16

16,4

Nettotulos-%

15,5

13,9

089 Muu mineraalien kaivu Yritysten lkm jakaumassa

471

Liiketulos-%

12,3

17,7

Nettotulos-%

6,7

13

4212 Rautateid. ja metrolinj. rakentam. Yritysten lkm jakaumassa

75

Liiketulos-%

1,7

18,2

Nettotulos-%

1,7

12,6

3513 Sähkön jakelu Yritysten lkm jakaumassa

100

50

Liiketulos-%

24,3

15

Nettotulos-%

19,3

11,5

9604 Kylpylaitokset, solariumit yms palv Yritysten lkm jakaumassa

1901

Liiketulos-%

9

16,5

Nettotulos-%

4,3

11,1


Mediaanin mukaan katsottuna selvimmin nousevat esiin lääkäripalvelut. Erikoislääkäripalveluissa yritysten nettotulos on joukon keskimmäisellä toimijalla jopa yli 21 % liikevaihdosta! Myös suurempi toimialajoukko, lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut yltävät lähes samalle tasolle.

Pistää todella miettimään, miten lääkärinä toimiminen voi olla näin tuottoisaa.

Muut listan toimialat ovat pääasiassa pieniä, muutaman kymmenen yrityksen toimialaoja, mutta silti esille nousevat hieman isommat alat, mineraalien kaivuu sekä kylpylaitokset ja solarium ym. palvelut.

En olisi uskonut, että kylpylä- ja solariumtoiminta voi olla hyvinkin kannattavaa.

TOP 8 Toimialat nettotulos-% keskiarvon mukaan

Toimiala  

Keskiarvo

Mediaani

92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut Yritysten lkm jakaumassa

32

16

Liiketulos-%

33,7

4,8

Nettotulos-%

33,9

4,4

212 Lääkkeiden ja muiden lääkevalm valm Yritysten lkm jakaumassa

23

12

Liiketulos-%

37,5

10,2

Nettotulos-%

29

6,4

2313 Onton lasitavaran valmistus Yritysten lkm jakaumassa

22

11

Liiketulos-%

12,7

7,7

Nettotulos-%

26,7

9,4

2822 Nosto- ja siirtolaitteiden valm. Yritysten lkm jakaumassa

160

80

Liiketulos-%

11,8

3,8

Nettotulos-%

26,3

3,3

1711 Massan valmistus Yritysten lkm jakaumassa

12

6

Liiketulos-%

24,8

4,6

Nettotulos-%

24,3

0,9

774 Henkisen omaisuuden leasing Yritysten lkm jakaumassa

44

22

Liiketulos-%

33,4

7,3

Nettotulos-%

23

2,2

69101 Asianajotoimistot Yritysten lkm jakaumassa

824

412

Liiketulos-%

25,4

15,7

Nettotulos-%

20,3

9,3

3513 Sähkön jakelu Yritysten lkm jakaumassa

100

50

Liiketulos-%

24,3

15

Nettotulos-%

19,3

11,5


Keskiarvolistalta erottuu selvästi keskiarvon ja mediaanituloksen väliset suuret erot. Ainoastaan sähkön jakelu -toimiala mahtui mediaanilistalle, joten kaikilla näillä aloilla täytyy olla pienempi joukko erittäin kannattavia yrityksiä, jotka nostavat keskiarvoa.

Sähkön jakelua ei varmaankaan turhaan ole moitittu ylihinnoitelluksi, sillä tulokset ovat hyvin muhkeita.

Rahapeli- ja vedonlyöntitoiminta on säänneltyä, joten se ei sinällään yllätä joukon kärkipäässä. Myös useimmat muut alat ovat pieniä, muutaman kymmenen yrityksen toimialoja.

Kuitenkin asianajotoimistot nousevat suurempana toimialana esille, joten lakitoimisto tarjoaa edelleenkin hyvän mahdollisuuden vaurastua.

Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus on myös yli 100 yrityksen toimiala. Se on kuitenkin todennäköisesti alttiimpi suhdanteille, joten tästä voida vetää suoria johtopäätöksiä pitemmälle aikavälille.

Lopuksi

Toimialojen analysointi on hyödyllistä, kun haluat kartoittaa mahdollisuuksiasi toimia alalla. Nämä tiedot pohjautuivat Tilastokeskuksen tilastoihin.

Aloituskuva by paparuzi, cc Flickr.

Leave a Comment

Roskapostisuodatus *

Edellinen artikkeli:

Seuraava artikkeli: